VIDEO

Kenu TM

 

Kenu TM

 

Kenu TM

 

TS. Tuyết Nhung

Kiểm nghiệm lâm sàng KENU TD & KENU TM tại Đại học Y dược

 

 

 

audio